top of page

Kosten seizoen 2024-2025

Hatha yogales 75 minuten                    € 12,50 per les voor wie per blok van ongeveer 20 lessen inschrijft.

Proefles Hatha yoga                            € 10,-- (in september GRATIS)

Losse Hatha yoga les                           € 16,00 

Restorative yogales 90 minuten           €  15,00 per les voor wie per blok van 15 lessen inschrijft.

Proefles                                            €  15,00

Kosten van een losse les                     €  19,00 

Proeflessen en losse lessen alleen mogelijk na overleg met de docente.

Betaling

Je betaalt de lessen voor een volledig blok contant of per bank voor de start van het nieuwe blok. Dan is je inschrijving definitief. Teruggave van lesgeld is niet mogelijk. Mis je door ziekte of vakantie een of meer lessen? Dan kun je in overleg op een ander tijdstip in hetzelfde blok inhalen. Dit staat ook in de voorwaarden.

Voorwaarden

Als je lessen volgt bij Sunflower Yoga, dan gelden er enkele voorwaarden:

  • Je inschrijving geldt voor een heel yogaseizoen. Dat loopt van begin september tot en met eind juni. Hatha yoga is 2 blokken van ongeveer 18 lessen, totaal 36 lessen. Restorative yoga is 2 blokken van 15 lessen, totaal 30 lessen. Het aantal lessen per blok/seizoen kan iets afwijken. Dit hoor je vooraf.

  • Je betaalt de lessen voor een volledig blok contant of per bank voor de start van het nieuwe blok.

  • Na betaling is je inschrijving definitief. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen in hetzelfde blok wel. Inhalen altijd in overleg.

  • Wil je tussentijds opzeggen? Doe dit dan uiterlijk 1 maand voor aanvang van een nieuw blok. Ontvang ik geen opzegging? Dan ga ik er vanuit dat je het volgende blok/seizoen weer aan de lessen deelneemt.

  • Deelname aan de lessen bij Sunflower Yoga is op eigen risico. Met yoga verfijn je je lichaamsbewustzijn. Daardoor voel je zelf hoe ver je kunt gaan in een oefening. Zo leer je verantwoordelijkheid te nemen voor je yogabeoefening en welzijn.

  • Bij ziekte, blessure of ander letsel adviseer ik je vooraf advies te vragen aan je huisarts of behandelend therapeut. Ook is het noodzakelijk dat je mij informeert.

PRIVACYVERKLARING YOGAPRAKTIJK SUNFLOWER YOGA | mei 2018

KvK nr.: 149236700B01 - Willemien Lievense - yogamiddelburg@hotmail.com (06-28368141)

Persoonsgegevens die Yogapraktijk Sunflower Yoga verzamelt

Yogapraktijk Sunflower Yoga verzamelt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij digitaal verzamelen:

• Voor- en achternaam

• Telefoonnummer

• E-mailadres

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij op papier verzamelen:

• Voor- en achternaam

• Adres

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Lichamelijke/geestelijke klachten

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yogapraktijk Sunflower Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om onze lessen aan te laten sluiten aan jouw fysieke mogelijkheden

• Verzenden van onze mail met informatie over de lessen en workshops

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Yogapraktijk Sunflower Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yogapraktijk Sunflower Yoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• Persoonsgegevens > 6 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

• Personalia > 6 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

• Adres > 6 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

• E-mailverkeer > 6 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

• Naam en e-mailadres voor het versturen van mail > zolang je lessen volgt bij Sunflower Yoga

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogapraktijk Sunflower Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yogapraktijk Sunflower Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Sunflower Yoga heeft een verwerkersovereenkomst met belastingconsulent/administrateur Gerrit Vis.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yogapraktijk Sunflower Yoga gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Cookies kunt u volledig of gedeeltelijk uitschakelen; hoe, dat kunt u lezen op: https://www.cookiesuitschakelen.nl/cookiewet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar yogamiddelburg@hotmail.com  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Yogapraktijk Sunflower Yoga  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Yogapraktijk Sunflower Yoga KvK nr.: 149236700B01 Willemien Lievense yogamiddelburg@hotmail.com 06-28368141

Privacyverklaring Yogapraktijk Sunflower Yoga | mei 2018

Beveiliging

Yogapraktijk Sunflower Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Willemien Lievense via yogamiddelburg@hotmail.com

bottom of page